„ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!”

E-001286/2015

Klinikai fogászati higiénikus OKJ 55 725 11

E-001286/2015/A035)

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: Fogászati asszisztens szakképesítés

Előírt gyakorlat: 1 év fogászati asszisztens munkakörben eltöltött idő, szakmai gyakorlat

Óraszám: 400 óra

Képzési idő: 6 hónap

Elméleti képzési idő aránya: 50 % (200 óra)

Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % (200 óra)

Képzés díja: 22.000.- forint x 6 hónap + 40.000.- forint (vizsgadíj) = 216.000.- forint

A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A klinikai fogászati higiénikus a fog(szak)orvos, a fogászati asszisztens és a fogtechnikus mellett tagja a fogászati munkacsoportnak, csapatnak.
A fogászati csapatban végzett munkáján kívül önálló tevékenységet csak a fogászati egészségnevelés terén folytathat. Önálló feladatkörrel csak a páciensek fogászati egészségnevelése és irányítása terén rendelkezik. Rendelkezik a szükséges anatómiai–élettani ismertekkel.
A gyermek, ifjúsági és/vagy felnőtt fogászati alapellátás keretében prevenciós tevékenységet végez orvosi indikáció és felügyelet mellett. Az államilag finanszírozott vagy magánszférába tartozó szakellátó ágazatban képzettségének megfelelően segédkezik a páciensek fogászati ellátásában, előkészíti a betegeket komplikáltabb beavatkozásokra, feladatai kiterjednek a kezelt és/vagy szájüregi műtéteken átesett betegek gondozására, és pszichés támogatására.
Aktívan részt vesz a preventív és egyéb gondozási, oktatási intézményrendszerek munkájában: óvoda, iskola– és ifjúsági fogászat, terhes–, csecsemő és kisgyermekgondozás, fogyatékkal élők fogazati prevenciós ellátása, idősek fogazati gondozása valamint ágyhoz, lakáshoz kötöttek fogazati gondozása. Ismeri a hazai fogászati, és általános egészségügyi rendszer felépítését, működési elveit, követelményrendszerét, a magyarországi egészségügyi normákat, egészségügyi ellátási szinteket.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:

 • az egészséges emberi szervezet, különös tekintettel a szájüreg és a fogazat alapvető biológiai jellemzőit összefüggésében látni
 • a szájüregi egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységeket a páciensekkel megismertetni
 • alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit
 • a fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni
 • a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni
 • orvosi indikáció alapján és orvos felügyelete mellett elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, száj higiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken
 • elvégezni a szájüreg stomato–onkologiai vizsgálatát
 • munkája során alkalmazni a baleset–megelőzési előírásokat, szabályokat
 • időben felismerni az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a fertőzésveszélyt, a fertőzések átvitelének módját
 • alkalmazni a bizonyítottan fertőzött, magas kockázatot jelentő páciensek kezelésének szabályait
 • alkalmazni a fertőzések terjedésének betegről betegre, és/vagy kezelőszemélyzetre való átterjedésének megakadályozási lehetőségeit
 • az elsősegélynyújtás szabályai szerint elsősegélyt nyújtani
 • munkáját az általános etikai normák, valamint a szakdolgozói munkaköre, feladatai, jogai, és kötelességei szerint végezni
 • tájékozódni az általa alkalmazható fogászati prevenciós eljárásokra vonatkozó idegen nyelvű szakirodalomban
 • alap számítástechnikai ismereteket felhasználói szinten alkalmazni