„ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!”

E-001286/2015

Háztáji zöldségtermesztő SzPk-00028-16-20 2 06 2 /1

A szakmai végzettséggel rendelkező képes:

A Háztáji zöldségtermesztő képzettséggel rendelkező képes önállóan megtervezni és megvalósítani egy kisüzemi (háztáji) gazdálkodás olyan formáját, ami speciális minőségű termék előállítására alkalmas. Ismeri és alkalmazza a szóbeli és az írott kommunikáció formáit, értelmezni tudja az üzleti dokumentáció tartalmát, alkalmazni tudja a nyomtatott és elektronikus kommunikáció eszközeit. A tevékenysége során alkalmazni tudja a hajtatott és szántóföldi zöldségnövények morfológiai és biológiai sajátosságaival, szaporításával, termesztéstechnológiájával kapcsolatos ismereteit, kiválasztja és alkalmazza a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat. Képes megtervezni és elvégezni a zöldségtermesztéshez kapcsolódó munkafolyamatokat. Ismeri a mezőgazdasági termelés ökológiai vonatkozásait, alkalmazza az ökológiai gazdálkodás alapelveit.

Megszerezhető kompetenciák:

 • Ismeri a kommunikáció formáit, sajátosságait.
 • Ismeri a szóbeli kommunikáció jellemzőit.
 • Ismeri az írásbeli kommunikáció jellemzőit.
 • Ismeri az elektronikus kommunikáció alkalmazásának feltételrendszerét és formáit.
 • Ismeri az üzleti kommunikációban gyakori szakmai és udvariassági kifejezéseket.
 • Ismeri az üzleti levél formai és tartalmi elemeit
 • Ismeri az iratkezelés szabályait és eszközeit.
 • Ismeri az önéletrajz formáit, formai és tartalmi elemeit.
 • Ismeri a növények morfológiai felépítését és jellemzőit.
 • Ismeri a növényi szervek funkcióit és működésének jellemzőit.
 • Ismeri a zöldségnövények csoportosítási szempontjait, és az egyes csoportokba tartozó fontosabb növényfajokat.
 • Ismeri a növényi szervekre ható környezeti tényezőket és azok magyarországi jellemzőit.
 • Ismeri a zöldségnövények termelésénél alkalmazott szaporítási módokat.
 • Ismeri a szaporítóanyagok kezelési és tárolási módjait.
 • Ismeri a palántanevelési módokat.
 • Ismeri a zöldségnövények tápanyagellátásának módjait.
 • Ismeri a zöldségnövények vetési módjait.
 • Ismeri a zöldségnövények fontosabb kórokozóit és az ellenük való védekezés lehetőségeit.
 • Ismeri a zöldségnövények fontosabb kártevőit és az ellenük való védekezés módjait.
 • Ismeri a zöldségnövények fontosabb gyomnövényeit és az ellenük való védekezést.
 • Ismeri a speciális növényápolási műveleteket és alkalmazásukat.
 • Ismeri az öntözés jelentőségét, módjait, a termelésmennyiségre és termelésminőségre gyakorolt hatásait.
 • Ismeri a zöldségnövények betakarításának idejét, módjait, eszközeit.
 • Ismeri a különböző terméstípusoknál alkalmazott tárolási és feldolgozási módokat.

Tananyagegységek: Gazdálkodási kommunikációs ismeretek
Zöldségnövény-termesztő
Környezetkímélő gazdálkodás alapjai

Elméleti képzési idő aránya: 180 óra (30%)

Gyakorlati képzési idő aránya: 420 óra (70%)

Belépési követelmény: alapfokú iskolai végzettség

Óraszám: 600 óra

Amennyiben bármilyen kérdése van a tervezett képzésekkel kapcsolatban, hívja a 06 30 / 245 52 38 -as telefonszámot vagy írjon a felnottkepzes@gyszc.hu e-mail címre.