„ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!”

E-001286/2015

Szervezeti, személyzeti adatok

Frissítve: 2020. 07. 16.

Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Hivatalos név Gyulai Szakképzési Centrum
Székhely 5700 Gyula, Szent István utca 38.
Postacím  –
Telefonszám +36 66 561 421
Faxszám  –
Központi elektronikus levélcím titkarsag@gyszc.hu
A honlap URL-je http://gyszc.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége +36 20 260 2432, 5700 Gyula, Szent István utca 38.
Az ügyfélszolgálati vezető neve  –
Az ügyfélfogadás rendje  –

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

Szervezeti struktúra

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Kovács Zsuzsanna főigazgató
Telefon: +36 66 561 421, postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: titkarsag@gyszc.hu

Simon István Tamás kancellár
Telefon: +36 66 561 432, postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: istvan.simon@gyszc.hu

Jancsurák József főigazgató-helyettes
Telefon: +36 66 561 421, postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: szfoigh@gyszc.hu

Papp Gáborné gazdasági vezető
Telefon: +36 66 561 420, postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: gazdasag@gyszc.hu
 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Czeglédiné Szappanos Anita igazgató
Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 561 422, postacím: 5700 Gyula, Szent István utca 38.,
e-mail: gyula@gyszc.hu 

Molnárné Juhász Annamária igazgató
Gyulai SZC Ady Endre-Bay Zoltán Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 20 985 2756, postacím: 5720 Sarkad, Piac tér 4.,
e-mail: sarkad@gyszc.hu

Ozsváth Zsuzsanna igazgató
Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 264 3242, postacím: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.,
e-mail: szarvas@gyszc.hu

Pörneki Attila igazgató
Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 411 8250, postacím: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.,
e-mail: oroshaza@gyszc.hu

Tóth Erika igazgató
Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 293 3163, postacím: 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.,
e-mail: devavanya@gyszc.hu

Hegyesi Sándor igazgató
Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 30 374 3013, postacím: 5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3.,
e-mail: szeghalom@gyszc.hu

 

A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 561 420, postacím: 5700 Gyula, Szent István utca 38.,
e-mail: gyula@gyszc.hu

Gyulai SZC Ady Endre-Bay Zoltán Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 66 218 908, postacím: 5720 Sarkad, Piac tér 4.,
e-mail: sarkad@gyszc.hu

Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 514 890, postacím: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.,
e-mail: szarvas@gyszc.hu

Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 68 411 811, postacím: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.,
e-mail: oroshaza@gyszc.hu

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 585 110, postacím: 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.,
e-mail: devavanya@gyszc.hu

Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 66 218 909, postacím: 5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3.,
e-mail: szeghalom@gyszc.hu
 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.harruckern.hu

Gyulai SZC Ady Endre-Bay Zoltán Technikum és Szakképző Iskola
www.adybaygyszc.hu

Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.szekelyszarvas.hu

Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.oroshazagyszc.hu

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
dvki.sulinet.hu

Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
szeszi.net
 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje  (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 

Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  

 

Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  

 

Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe (teljes neve)(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 

Költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Alapító Okirat

2020 - Igazgatói pályázati felhívás - Orosháza

2017 - Gyulai SZC Ady Endre - Bay Zoltán Szakképző Iskolája Tagintézmény-vezetői pályázati felhívás

2017 - Gyulai SZC Szigeti Endre Szakképző Iskolája Tagintézmény-vezetői pályázati felhívás

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége A honlap közvetlen elérésének biztosításával.