„ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!”

E-001286/2015

Gazdálkodási adatok

Frissítve: 2021. 01. 15.

A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Időrendben.

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  KIR statisztika 2016

 

Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2021. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés I., 2020. évi elemi költségvetés II.

2019. évi elemi költségvetés I., 2019. évi elemi költségvetés II.

2018. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2019, 2018, 2017, 2016

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Beszámolónként.

 

Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2021. I. negyedév

2020. I. negyedév, 2020. II. negyedév2020. III. negyedév2020. IV. negyedév

2019. I. negyedév2019. II. negyedév, 2019. III. negyedév, 2019. IV. negyedév

2018. I. negyedév, 2018. II. negyedév, 2018. III. negyedév, 2018. IV. negyedév

2017. I. negyedév, 2017. II. negyedév, 2017. III. negyedév, 2017. IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2021. I. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,

2020. III. negyedév 5 millió forint feletti szerződések
2020. IV. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2019, 2018, 2017, 2016

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok  (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  GYSZC KEHOP-5.2.10 Szarvas, Gyulai SzC Székely Mihály Kollégium épületenergetikai felújítása: ajánlattételi felhívás, bontási jegyzőkönyv.

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16: „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” programban való részvétel feltételeiről

14. sz. melléklet-összegezés Harruckern

14. sz. melléklet-összegezés Tisza Kálmán

KEHOP 7

KEHOP 8

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2020, 2019, 2018, 2017, 2016. I., 2016. II.

Kazánház rekonstrukció: ajánlattételi felhívás, szerződéstervezet, útmutató és iratminták, bontási jegyzőkönyv.