Gyulai Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Hivatalos név Gyulai Szakképzési Centrum
Székhely 5700 Gyula, Szent István utca 38.
Postacím  –
Telefonszám +36 66 561 421
Faxszám  –
Központi elektronikus levélcím titkarsag@gyszc.hu
A honlap URL-je http://gyszc.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége +36 20 373 7474, 5700 Gyula, Szent István utca 38.
Az ügyfélszolgálati vezető neve  –
Az ügyfélfogadás rendje  –

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

Szervezeti struktúra

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Kovács Zsuzsanna főigazgató
Telefon: +36 66 561 421, postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: titkarsag@gyszc.hu

Simon István Tamás kancellár
Telefon: +36 66 561 432, postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: istvan.simon@gyszc.hu

Jancsurák József főigazgató-helyettes
Telefon: +36 66 561 421, postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: szfoigh@gyszc.hu

Papp Gáborné gazdasági vezető
Telefon: +36 66 561 420, postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: gazdasag@gyszc.hu
 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Czeglédiné Szappanos Anita igazgató
Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 561 422, postacím: 5700 Gyula, Szent István utca 38.,
e-mail: gyula@gyszc.hu 

Molnárné Juhász Annamária igazgató
Gyulai SZC Ady Endre-Bay Zoltán Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 20 985 2756, postacím: 5720 Sarkad, Piac tér 4.,
e-mail: sarkad@gyszc.hu

Ozsváth Zsuzsanna igazgató
Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 264 3242, postacím: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.,
e-mail: szarvas@gyszc.hu

Pörneki Attila igazgató
Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 411 8250, postacím: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.,
e-mail: oroshaza@gyszc.hu

Tóth Erika igazgató
Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 293 3163, postacím: 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.,
e-mail: devavanya@gyszc.hu

Hegyesi Sándor igazgató
Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 30 374 3013, postacím: 5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3.,
e-mail: szeghalom@gyszc.hu

 

A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 561 420, postacím: 5700 Gyula, Szent István utca 38.,
e-mail: gyula@gyszc.hu

Gyulai SZC Ady Endre-Bay Zoltán Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 66 218 908, postacím: 5720 Sarkad, Piac tér 4.,
e-mail: sarkad@gyszc.hu

Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 514 890, postacím: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.,
e-mail: szarvas@gyszc.hu

Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 68 411 811, postacím: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.,
e-mail: oroshaza@gyszc.hu

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 585 110, postacím: 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.,
e-mail: devavanya@gyszc.hu

Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 66 218 909, postacím: 5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3.,
e-mail: szeghalom@gyszc.hu
 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.harruckern.hu

Gyulai SZC Ady Endre-Bay Zoltán Technikum és Szakképző Iskola
www.adybaygyszc.hu

Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.szekelyszarvas.hu

Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.oroshazagyszc.hu

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
dvki.sulinet.hu

Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
szeszi.net
 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje  (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 

Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  

 

Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  

 

Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Irányító szerv, fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=898&Itemid=265

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

Irányító szerv, fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=898&Itemid=265

 

Költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Alapító Okirat

2020 - Igazgatói pályázati felhívás - Orosháza

2017 - Gyulai SZC Ady Endre - Bay Zoltán Szakképző Iskolája Tagintézmény-vezetői pályázati felhívás

2017 - Gyulai SZC Szigeti Endre Szakképző Iskolája Tagintézmény-vezetői pályázati felhívás

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Simon István Tamás kancellár
https://gyszc.hu/

  Szervezeti struktúra

Letöltés

  Alapító Okirat

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Minőségpolitikánk

A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyelven is meg kell jelölni.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  (postafiók szerinti cím, ha van)
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.  (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív)
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei  
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
Kiadványonkénti bontásban.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető,
a kiadvány elérhetőségének biztosításával.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja (véleményezés) (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  
A testületi szerv ülésének helye  Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban. (irányítószám, város, utca, házszám)
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  
A testületi szerv üléseinek napirendje
Ülésenkénti bontásban.
A testületi szerv döntéseinek felsorolása Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.

 

 VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása  A döntések elérhetőségének biztosításával.
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma   (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Döntésenkénti bontásban.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.

 

 VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézkedésének rendjéről szóló szabályzat
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

Gyulai Szakképzési Centrum
5700 Gyula, Szent István utca 38.
06 66 561-421
titkarsag@gyszc.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

Közadatkereső, Nemzeti Jogszabálytár

 

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel foglalkozó személy neve, elérhetősége:

Bejelentésekkel foglalkozó személy neve, elérhetőségei: Név: Jancsurák József
Telefonszám: +36 (66) 561-421,
Email cím: titkarsag@gyszc.hu
Postai levélcíme: 5700 Gyula, Szent István utca 38.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Központi költségvetési szervek ellenőrzése
Szakképzési centrumok 2020.
Iktatószám: EL-2982-001/2020

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Időrendben.

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  KIR statisztika 2016

 

Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2022. évi elemi költségvetés I.

2021. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés I., 2020. évi elemi költségvetés II.

2019. évi elemi költségvetés I., 2019. évi elemi költségvetés II.

2018. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2021, 20202019201820172016

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Beszámolónként.

 

Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2023. I. negyedév

2022. I. negyedév2022. II. negyedév2022. III. negyedév2022. IV. negyedév

2021. I. negyedév2021. II. negyedév2021. III. negyedév, 2021. IV. negyedév

2020. I. negyedév2020. II. negyedév2020. III. negyedév, 2020. IV. negyedév

2019. I. negyedév2019. II. negyedév2019. III. negyedév2019. IV. negyedév

2018. I. negyedév2018. II. negyedév2018. III. negyedév2018. IV. negyedév

2017. I. negyedév2017. II. negyedév2017. III. negyedév2017. IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023. I. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2022. I. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2022. II. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2022. III. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2022. IV. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2021. I. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2021. II. negyedév 5 millió forint feletti szerződések, 
2021. III. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2021. IV. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2020. III. negyedév 5 millió forint feletti szerződések
2020. IV. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2019201820172016

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok  (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16: „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” programban való részvétel feltételeiről

14. sz. melléklet-összegezés Harruckern

14. sz. melléklet-összegezés Tisza Kálmán

KEHOP 7

KEHOP 8

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv: 2023 2022, 20202019, 2018, 20172016. I.2016. II.

Kazánház rekonstrukció: ajánlattételi felhívásszerződéstervezetútmutató és iratmintákbontási jegyzőkönyv.

Archívum • KIM
 • IKK
 • Beiskolázási tájékoztató
 • Tájékoztató füzet az alapszamákról
 • Gyulai Szakképzési Centrum A Gyulai SzC Székely Mihály Kollégium épületenergetikai felújítása
 • GINOP-6.1.3-17-2018-00021
 • KEHOP 5.2.10-2016
 • KEHOP 5.2.2- 16-2016-00067
 • EFOP 3.1.9-17-2017-00001
 • Szechenyi 2020 Versenyképes Iskola
 • Szechenyi 2020 Harruckern

  • SZC logo fehér
  • Gyulai Szakképzési Centrum

   5700 Gyula, Szent István utca 38.

  • Telefon: + 36 66 / 561 421

   E-mail: titkarsag@gyszc.hu

   OM azonosító: 203069

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/001654


  2023Gyulai Szakképzési Centrum